افتخاری در برگ سبز مجتمع آموزشی فراسو

برای اولین بار در شهر اولین ها اولین مسابقات ملی مهارت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در اولین کارگاه تخصصی تعمیرات موبایل در مجتمع آموزشی فراسو

زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای
مجتمع آموزشی فراسو

آرشیو فیلم

زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای
مجتمع آموزشی فراسو

گالری عکس