تخفیف تابستانه فراسو

0 روز0 ساعت0 دقیقه0 ثانیه!

افتخاری در برگ سبز مجتمع آموزشی فراسو

برای اولین بار در شهر اولین ها اولین مسابقات ملی مهارت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در اولین کارگاه تخصصی تعمیرات موبایل در مجتمع آموزشی فراسو

زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای
مجتمع آموزشی فراسو

آرشیو فیلم

زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای
مجتمع آموزشی فراسو

گالری عکس

تخفیف تابستانه فراسو

0 روز0 ساعت0 دقیقه0 ثانیه!

جـــشــــــــــــنـواره تابستــــانه

تا 30% تـخـفـیـف‌

بر روی تمامی دوره ها