نقشه های گوگل ممکن است در برخی دامنه های .ir نمایش داده نشوند.


سوالات متداول

لطفا سوالات متداول را قبل از ارسال پیام مطالعه نمایید.

چون زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای فعالیت می کند

اساتید با تجربه و مجرب برای دوره های خود در نظر میگیرد

پشتبانی 24 ساعته برای پرس و پاسخ شما بزرگواران دارند

استفاده از تجهیزات بروز و کامل 

بله از ابتدا ثبت نام و تا دریافت مدرک به صورت 24 شبانه روز برای تمامی دوره های خود نیز پشتیبانی دارند

بله این مدارک که برای هر دوره صادر می شود زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای نیز صادر می شود

ایمیل ارسال نمایید

ارتباط با ما